Bài liên quan
Lượt truy cập
Phòng và Trung tâm

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

ThS. Trần Công Tuấn

Trưởng phòng

 

CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó trưởng phòng

 

CN. Mai Hoàng Ngọc Yến

Nhân viên

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Kỹ sư Nguyễn Long Hải

Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng

 

CN. Nguyễn Thế Hoàng

Nhân viên

 

CN. Lương Trịnh Hoàng Cường

Nhân viên

 

CN. Nguyễn Bảo Châu

Nhân viên

 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

ThS. Đoàn Anh Kiệt

Trưởng phòng

 

ThS. Phan Thị Trà Giang

Nhân viên

 

CN. Phan Thị Hồng Cẩm

Nhân viên

 

CN. Phan Thị Hồng Cẩm

Nhân viên

 

CN. Phan Thanh Thúy Ái

Nhân viên

 

PHÒNG TƯ VẤN - GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

CN. Trần Thị Tú Anh

Phó Trưởng phòng

 

ThS. Trần Thị Thanh Mai

Nhân viên

 

CN. Nguyễn Văn Hoàng

Nhân viên

 

CN. Võ Thị Thanh Giang

Nhân viên

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CN. Ngô Thị Hiếu Thảo

Phụ trách phòng

 

CN. Đỗ Ngọc Thúy

Nhân viên

 

CN. Nguyễn Thị Hồng Quỳnh

Nhân viên

 

CN. Trần Thị Tuyết Trinh

Nhân viên

 

TRUNG TÂM SÁNG TẠO SHTP - MICROSOFT

TS. Phan Văn Đức

Phó Giám đốc

 

TS. Ngô Thanh Hùng

Phó Giám đốc

 

CN. Lê Thiên Quang

Tổ trưởng Tổ Phát triển kinh doanh

 

CN Huỳnh Ngọc Hoàng Minh

Nhân viên

 

TỔ DỰ ÁN

CN. Nguyễn Văn Thái

Tổ trưởng

 

CN. Nguyễn Thị Hồng Ánh

Nhân viên

 

CN. Mai Thị Kiều Linh

Nhân viên

 

CN Nguyễn Nhật Thanh An

Nhân viên

 

TỔ TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING

CN. Trần Nguyễn Minh Lý

Nhân viên

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Th.S. Đỗ Tân Khoa

Phó Trưởng phòng

Email: khoadt@shtp-training.edu.vn

 

Kỹ sư Trần Nguyên Hải

Nhân viên

Email: haitn@shtp-training.edu.vn

 

Kỹ sư Văn Nguyễn Thịnh Phát

Nhân viên

Email: phatvnt@shtp-training.edu.vn

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

Đào tạo: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489 | Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn