Bài liên quan
Lượt truy cập
Phòng và Trung tâm

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

CN. Nguyễn Văn Thái

Phó trưởng phòng

Email: thainv@shtp-training.edu.vn

 

CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó trưởng phòng

Email: tamttt@shtp-training.edu.vn

 

Tô Thị Thơm

Chuyên viên

Email: thomtt@shtp-training.edu.vn

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Kỹ sư Nguyễn Long Hải

Phó Trưởng phòng Phụ trách

Email: hainl@shtp-training.edu.vn

 

CN. Nguyễn Thế Hoàng

Chuyên viên

Email: hoangnt@shtp-training.edu.vn

 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

ThS. Đoàn Anh Kiệt

Trưởng phòng

Email: kietda@shtp-training.edu.vn

 

CN. Phan Thị Hồng Cẩm

Chuyên viên

Email: campth@shtp-training.edu.vn

 

CN. Phan Thanh Thúy Ái

Chuyên viên

Email: aiptt@shtp-training.edu.vn

 

PHÒNG TƯ VẤN - GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

CN. Trần Thị Tú Anh

Phó Trưởng phòng

Email: anhttt@shtp-training.edu.vn

 

ThS. Trần Thị Thanh Mai

Chuyên viên

Email: maittt@shtp-training.edu.vn

 

CN. Nguyễn Văn Hoàng

Chuyên viên

Email: hoangnv@shtp-training.edu.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CN. Ngô Thị Hiếu Thảo

Phụ trách phòng

Email: thaonth@shtp-training.edu.vn

 

CN. Đỗ Ngọc Thúy

Chuyên viên

Email: thuydn@shtp-training.edu.vn

 

CN. Trần Thị Tuyết Trinh

Chuyên viên

Email: trinhttt@shtp-training.edu.vn

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TS Nguyễn Hồng Kông

Phó Trưởng Phòng phụ trách

Email: kongnh@shtp-training.edu.vn

 

Ths Trần Ngọc Minh

Chuyên viên

Email: minhtn@shtp-training.edu.vn

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

Ths Đỗ Tân Khoa

Phó Giám đốc

Email: khoadt@shtp-training.edu.vn

 

Kỹ sư Trần Nguyên Hải

Chuyên viên

Email: haitn@shtp-training.edu.vn

 

Kỹ sư Nguyễn Bảo Châu

Chuyên viên

Email: chaunb@shtp-training.edu.vn

 

CN Huỳnh Thị Mỹ Tiên

Chuyên viên

Email: tienhtm@shtp-training.edu.vn

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn