Kỹ thuật - Tự động hoá
Lập trình điều khiển hệ thống tự động hóa với Robot

Kết nối và điều khiển cho cánh tay Robot (bằng tay/tự động).

Lập trình điều khiển cánh tay Robot Nachi (nâng cao)

Kết nối và điều khiển cho cánh tay Robot (bằng tay/tự động).

Lập trình điều khiển cánh tay Robot Nachi (cơ bản)

Phân tích nguyên lý làm việc và các chế độ hoạt động của cánh tay Robot.

Lập trình điều khiển hệ thống Cơ điện tử

Phân tích nguyên lý làm việc và chọn lựa các kết cấu cơ khí trong hệ thống Tự động hóa.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Fanpage: https://www.facebook.com/vieclam.shtp/  | Fanpage: https://www.facebook.com/SHTP.Training