Tìm việc làm


Tìm thấy (7) việc làm. Nơi làm việc Ngày hết hạn

Kỹ sư điện tử

Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao

  • TP. Hồ Chí Minh
Phiên dịch viên tiếng nhật

Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao

  • TP. Hồ Chí Minh
Bảo trì khuôn dập

Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao

  • TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư phát triển phần mềm nhúng

Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao

  • TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên thiết kế

Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao

  • TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh

Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao

  • TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư hóa

Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao

  • TP. Hồ Chí Minh
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

Đào tạo: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489 | Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn