An toàn thiết bị chịu lực

A.    Mục tiêu:

  • Nhận biết được các loại thiết bị chịu áp lực (TBCAL).
  • Xác định được các yếu tố nguy hiểm và có hại khi sử dụng thiết bị chịu áp lực.
  • Nắm vững được các yêu cầu về quản lý thiết bị chịu áp lực.
  • Vận dụng được các biện pháp kỹ thuật an toàn khi làm việc với thiết bị chịu áp lực.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

1.1 Định nghĩa – phân loại:

-  Thiết bị chịu áp lực.

-  Lò hơi (Steam boiler).

-  Lò hơi (Steam boiler).

1.2  Những yếu tố đặc trưng nguy hiểm của thiết bị chịu áp lực:

- Năng lượng nổ: (Bình chịu áp lực, Lò hơi).

- Bỏng nhiệt.

 1.3. Các chất nguy hiểm và độc hại.

60

2

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC  

-  Các văn bản pháp quy.

- Nguyên tắc quản lý.

30

3

KỸ THUẬT AN TOÀN BÌNH CHỊU ÁP LỰC

3.1. Nguyên nhân gây cháy nổ bình chịu áp lực:

- Nguyên nhân về thiết kế – chế tạo – sửa chữa.

- Nguyên nhân về vận hành:

+ Để cho áp suất làm việc lớn hơn áp suất cho phép.

+ Để cho độ bền kim loại làm bình bị giảm.

- Hiện tượng tự cháy nổ.     

3.2.Biện pháp phòng ngừa:

- Biện pháp phòng ngừa về thiết kế – chế tạo – sửa chữa.

- Biện pháp phòng ngừa về vận hành:

a) Ngăn ngừa không để áp suất làm việc lớn hơn áp suất cho phép.

b) Ngăn ngừa độ bền kim loại làm bình bị giảm.

- Biện pháp đề phòng hiện tượng tự cháy nổ.

60

4

KỸ THUẬT AN TOÀN LÒ HƠI

4.1 Nguyên nhân gây nổ vỡ nồi hơi:

- Nguyên nhân về thiết kế – chế tạo – sửa chữa.

- Nguyên nhân về vận hành:

+ Để cho áp suất làm việc lớn hơn áp suất cho phép.

+ Để cho độ bền kim loại làm nồi hơi bị giảm.

4.2 Biện pháp phòng ngừa:

- Biện pháp đề phòng về thiết kế – chế tạo – sửa chữa.

- Biện pháp đề phòng về vận hành:

+ Ngăn ngừa không để áp suất làm việc lớn hơn áp suất cho phép.

+  Ngăn ngừa độ bền kim loại làm nồi hơi bị giảm.

60

5

Kiểm tra

30

Tổng Cộng

240

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS