Tham khảo lịch khai giảng để tìm khóa học phù hợp

Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO GIA HẠN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO GIA HẠN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM ĐÀO...

Cập nhật: Thời hạn nhận hồ sơ gia hạn đến hết ngày 20/12/2020.

Tin tức nổi bật

GIẢI QUYẾT NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ SINH THÁI AI

GIẢI QUYẾT NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ SINH THÁI AI

HỢP TÁC CÙNG DOANH NGHIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC

HỢP TÁC CÙNG DOANH NGHIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC

Thông tin tuyên truyền về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tin tuyên truyền về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông báo về việc triệu tập ứng viên xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Đào tạo

Thông báo về việc triệu tập ứng viên xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Đào tạo

Lễ ký kết hợp tác cùng Công ty TNHH Hwacheon Machine Tool Việt Nam

Lễ ký kết hợp tác cùng Công ty TNHH Hwacheon Machine Tool Việt Nam

Đối tác của chúng tôi

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS