Tham khảo lịch khai giảng để tìm khóa học phù hợp

Tin tức nổi bật

Hội thảo “Ứng dụng và xu hướng công nghệ VR/AR/MR trong đào tạo và sản xuất”

Hội thảo “Ứng dụng và xu hướng công nghệ VR/AR/MR trong đào tạo và sản xuất”

Chương trình đào tạo “Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh (SIRI)”

Chương trình đào tạo “Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh (SIRI)”

ĐÀO TẠO THI KỸ NĂNG NGHỀ “KỸ NĂNG VẼ THIẾT KẾ BẢN VẼ TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN”

ĐÀO TẠO THI KỸ NĂNG NGHỀ “KỸ NĂNG VẼ THIẾT KẾ BẢN VẼ TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN”

Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi số cho ngành sản xuất

Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi số cho ngành sản xuất

Chương trình ĐÁNH GIÁ THÍ ĐIỂM KỸ NĂNG NGHỀ VẼ THIẾT KẾ CAD – Bậc 3

Chương trình ĐÁNH GIÁ THÍ ĐIỂM KỸ NĂNG NGHỀ VẼ THIẾT KẾ CAD – Bậc 3

Làm thế nào để nâng cao kỹ năng cho người lao động Việt Nam

Làm thế nào để nâng cao kỹ năng cho người lao động Việt Nam

Thông báo về việc dời thời gian tổ chức Ngày hội Việc làm Khu CNC lần 1 - Năm 2021

Thông báo về việc dời thời gian tổ chức Ngày hội Việc làm Khu CNC lần 1 - Năm 2021

Đưa mô hình giáo dục STEAM đến Khu Công nghệ cao

Đưa mô hình giáo dục STEAM đến Khu Công nghệ cao

Thông tin an toàn Số 12

Thông tin an toàn Số 12

Giải pháp Tự động hóa với chi phí thấp cho doanh nghiệp

Giải pháp Tự động hóa với chi phí thấp cho doanh nghiệp

STEAM – Chìa khóa khơi nguồn sáng tạo cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

STEAM – Chìa khóa khơi nguồn sáng tạo cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Đối tác của chúng tôi

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS