An toàn vận hành khí LPG

 A. Mục tiêu:

  • Nhận biết các đặc tính cơ bản của (dầu mỏ) hoá lỏng (LPG).
  • Nhận biết các yếu tố nguy hiểm và có hại khi làm việc với LPG.
  • Nắm vững và vận dụng những kỹ thuật an toàn khi làm việc với LPG.

B. Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (Phút)

A

Những vấn đề cơ bản:

I. Đặt tính LPG.

II. Các yếu tố nguy hiểm khi làm việc với LPG:

  1. Cháy nổ hoá học.
  2. Nổ vật lý (thiết bị chịu áp lực).
  3. Ảnh hưởng của LPG đối với sức khoẻ con người.

90

B

Kỹ thuật an toàn đối với thiết bị LPG:

I. Biện pháp an toàn trong thiết kế, chế tạo.

II. Biện pháp an toàn trong lắp đặt.

III. Biện pháp an toàn trong vận hành và sử dụng.

IV. Biện pháp xử lý sự cố khi có tai nạn, tiếp xúc.

120

C

Kiểm tra

30

Tổng Cộng

240

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS