Kỹ thuật - Tự động hóa

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP, LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ROBOT/COBOT

(Chương trình đã được đăng ký bản quyền. Cấm sao chép dưới mọi hình thức)

 

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khóa học học viên đạt được:

 • Hiểu được, phân tích tổng quan, các kiến thức Cơ bản/Nâng cao về Robot/Cobot công nghiệp.
 • Có khả năng lập trình điều khiển cánh tay Robot/Cobot chế độ bằng tay/tự động.
 • Có khả năng ứng dụng điều khiển các Robot/Cobot cho các giải pháp ứng dụng.
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá và xử lý lỗi cho Robot công nghiệp.

2. NỘI DUNG GIẢNG DẠY (32 giờ)

 • An toàn khi vận hành Robot/Cobot trong nhà máy.
 • Thiết lập chế độ hoạt động và cài đặt kết nối lắp ráp cụm Robot/Cobot.
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm lập trình Robot (RT Toolbox3, FD on Desk Light).
 • Lập trình điều khiển Robot bằng tay/dạy điểm.
 • Những tập lệnh về lập trình điều khiển Robot.
 • Lập trình điều khiển Robot theo vị trí, tọa độ định trước.
 • Lập trình điều khiển Robot tự động.
 • Phân tích, đánh giá và xử lý lỗi cho hệ thống tích hợp Robot.

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học phù hợp với các đối tượng:

 • Quản lý kỹ thuật nhà máy. 
 • Kỹ sư lập trình điều khiển tự động hóa, thiết kế máy, cải tiến máy, hệ thống robot.
 • Kỹ sư, kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng, tư vấn hệ thống robot.
 • Sinh viên ngành Cơ điện tử, Điện tử, Điện, Tự động hóa,…

4. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

 • Phòng thực hành: Xưởng thực hành Robot và Tự động hóa.
 • Trang thiết bị: Robot 4 trục RH-3FRH3515-R, Robot 6 trục RV-4FR-R-SH03, hệ thống Robot 6 trục Nachi MZ07, Robot TM, Robot UR.
 • Tài liệu học tập: Giáo trình Robot do hãng và các chuyên gia từ Doanh nghiệp xây dựng.
 • Giáo viên: Nhiệt tình, năng động với nhiều kinh nghiệm làm dự án tại nhà máy.
Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS