Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2024

Sáng 24/01/2024, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao (TTĐT) đã tổ Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động đã nghe các Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Báo cáo Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hằng năm; Báo cáo Tình hình thu chi tại đơn vị năm 2023; Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị; Báo cáo Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

Ông Nguyễn Đức Huy – Giám đốc TTĐT báo cáo tại Hội nghị

 

Ông Đoàn Anh Kiệt – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên TTĐT báo cáo tại Hội nghị

 

Ông Đinh Tiên Hoàng – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội nghị

 

Trong phần thảo luận của Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 theo tinh thần dân chủ.

Các đại biểu tích cực tham gia thảo luận

 

Ông Mai Ngọc Tuấn Anh - Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Ban Quản lý Khu CNC TP. HCM phát biểu tại Hội nghị

 

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS