Đăng ký Hội thảo "AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - CẬP NHẬT ĐỂ THÍCH NGHI"

Trước những tín hiệu khả quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, cả nước đang cùng chung tay vừa phục hồi vừa phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Các doanh nghiệp cần nhận diện, đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 với quan điểm vừa phát triển sản xuất vừa đảm bảo an toàn lao động, đặt sức khỏe, tính mạng người lao động lên trên hết.

Với mong muốn cập nhật những văn bản pháp luật hiện hành, những sửa đổi bổ sung liên quan đến các quy định về An toàn vệ sinh lao động đến các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong và ngoài Khu Công nghệ cao, đồng thời đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trong tình hình mới, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao (SHTP Training) tổ chức chương trình Hội thảo "An toàn vệ sinh lao động - Cập nhật để thích nghi".

Hội thảo sẽ chia sẻ các nội dung chính về:

  • Một số quy định mới và những vấn đề đặt ra trong công tác huấn luyện An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp;
  • Giới thiệu về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018;
  • Hoạt động huấn luyện ATVSLĐ hướng đến kỹ năng xử lý tình huống thực tế, vừa thích nghi vừa phát triển với những chuyển biến phức tạp của đại dịch Covid -19;
  • Tham quan khu vực triển lãm trưng bày các thiết bị bảo hộ lao động; trình diễn công nghệ hỗ trợ trong công tác làm việc an toàn vệ sinh lao động từ SHTP Training và các đối tác: Draeger, SMC, OneTech Asia, Alta.

Với sự trình bày từ các diễn giả:

  • Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
  • Ông Lê Phước Hiếu – Giảng viên;
  • Ông Quách Khoa Duy – Giảng viên, chuyên gia tư vấn.

Thời gian: từ 08h00 đến 11h30, ngày 15/04/2022 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao - Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Đối tượng tham gia:

  • Bộ phận nhân sự, phòng HSE/SHE/EHS, phòng đào tạo của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Khu Công nghệ cao.
  • Giảng viên và những khách mời quan tâm khác.

Để tham gia hội thảo, vui lòng điền thông tin đăng ký tại link sau: https://bit.ly/HTATLD2022

 

 

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS