Giới thiệu về Trung tâm hợp tác đào tạo Việt - Hàn (VKTCC)

Trung tâm hợp tác đào tạo Việt - Hàn (VKTCC) là kết quả của sự hợp tác tích cực và hiệu quả giữa Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý  Khu Công nghệ cao Thành phố (TTĐT) với các doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực nhà máy kỹ thuật số.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

  • Tầm nhìn

Xây dựng Trung tâm Đào tạo trở thành một trong những đơn vị đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực công nghiệp chất lượng cao hàng đầu ở Việt Nam, đặc biệt tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực robot tự động hóa, dữ liệu lớn, internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo, là những công nghệ nền tảng giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới.

  • Sứ mệnh

Đào tạo, tuyển dụng và cung ứng nguồn nhân lực công nghiệp có chuyên môn và trình độ cao, phục vụ cho nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao nói riêng và TP. HCM nói chung. Liên kết với các đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp để xây dựng các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế đáp ứng nhu cầu thực tiễn đa dạng của doanh nghiệp.

Mục tiêu của VKTCC

  • Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực công nghiệp chất lượng cao về lĩnh vực Cơ khí chính xác, Tự động hóa và Nhà máy Kỹ thuật số cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.
  • Xúc tiến chuyển giao công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa hai nước.
  • Hổ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thông qua việc đào tạo và tổ chức các chương trình đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động theo tiêu chuẩn Hàn Quốc.
  • Liên kết với các tổ chức chính phủ và đối tác Hàn Quốc để xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đa dạng của doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Cơ khí chính xác

Thiết kế cơ khí (Solidworks)

45 giờ

Thiết kế 3D MasterCAM và lập trình máy CNC (tiện, phay)

30 giờ

Thiết kế ngược

30 giờ

Thiết kế Scan 3D (CAD, 3D)

45 giờ

Thiết kế khuôn (nhựa, kim loại)

180 giờ

 

Thiết kế thực tế ảo

Lập trình điều khiển thực tế ảo AR/VR (cơ bản)

90 giờ

Lập trình điều khiển thực tế ảo AR/VR (nâng cao)

180 giờ

Thiết kế nhà máy kỹ thuật số

90 giờ

 

Tự động hóa nhà máy

Lập trình điều khiển robot cộng tác (cobot)

60 giờ

Lập trình điều khiển robot công tác với camera xử lý ảnh

30 giờ

Lập trình điều khiển hệ thống tự động hóa kết hợp robot cộng tác

90 giờ

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS