Lễ Ra mắt Trung tâm Đào tạo Điện tử Quốc tế - International Electronics Training Center (IETC)

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/03/2018 và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị xác định phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử là con đường chủ đạo và cần tập trung ưu tiên phát triển ở mức độ sẵn sàng cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra nhiệm vụ đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đạt trình độ quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên.

Nhằm góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối nêu trên theo phương châm tận dụng tối đa mọi nguồn lực phù hợp trong và ngoài nước, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (Ban Quản lý Khu CNC) xác định ưu tiên thực hiện hoạt động đào tạo thích nghi theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm chuẩn hóa chất lượng, trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghiệp điện tử. Kết quả là sự ra đời của mô hình Trung tâm Đào tạo Điện tử Quốc tế (International Electronics Training Center – IETC).

IETC là mô hình đào tạo, huấn luyện lĩnh vực điện tử cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam; được thiết lập, vận hành trên cơ sở thỏa thuận hợp tác ký kết ngày 19/12/2022 giữa Trung tâm Đào tạo Khu CNC (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu CNC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Electronics. IETC được đặt tại Trung tâm Đào tạo Khu CNC cùng sự hỗ trợ toàn diện theo thỏa thuận từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Electronics về nội dung, nhân lực giảng dạy, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo trong thời gian đầu vận hành. Điểm nhấn của mô hình là đội ngũ nhân lực thực hiện việc đào tạo, đó là các chuyên gia người Việt Nam làm việc lâu năm ở các tập đoàn điện tử lớn tại Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ), sẽ chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đến người học theo cách thức thực tế, có thể áp dụng ngay vào công việc.

 

Mục tiêu đào tạo, huấn luyện của IETC nhằm giúp chuẩn hóa trình độ, kỹ năng chuyên môn và bổ sung nguồn nhân lực Việt Nam có khả năng cạnh tranh toàn cầu, phục vụ hoạt động trong lĩnh vực điện tử, vi mạch của Thành phố và cả nước. Nội dung đào tạo bao gồm tất cả kiến thức về kỹ thuật điện tử cao cấp cùng với những sản phẩm phức tạp trong ngành kỹ thuật điện tử (tổng thể EMS - Electronics Manufacturing Services, tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm điện tử IPC) và quản lý doanh nghiệp điện tử. Đối tượng đào tạo của IETC là những kỹ sư đang làm việc tại doanh nghiệp, các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học - cao đẳng hoặc những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực điện tử, vi mạch.

 

Dưới sự chủ trì của Ban Quản lý Khu CNC, Lễ ra mắt mô hình Trung tâm Đào tạo Điện tử Quốc tế (International Electronics Training Center – IETC) được Trung tâm Đào tạo Khu CNC cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Electronics phối hợp tổ chức vào sáng ngày 25/3/2023 tại Trung tâm Đào tạo Khu CNC; nhận được nhiều sự quan tâm tham dự, chỉ đạo định hướng từ các cấp Lãnh đạo Trung ương và Thành phố, cùng đại diện các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.

 

Nhân dịp này, nhằm đa dạng hóa các nguồn lực phù hợp trên tinh thần hỗ trợ công tác đào tạo cho mô hình IETC, dự kiến Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Electronics sẽ tiến  hành ký kết thêm một số ghi nhớ hợp tác với các đối tác như: Qualcomm, MediaTek, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo NIC, Smart-Core Holding, Gtel và Điện Quang. Ban Quản lý Khu CNC kỳ vọng IETC sẽ hoạt động hiệu quả, mang lại tác động tích cực, tạo sự lan tỏa cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho công cuộc phát triển ngành công nghiệp điện tử của đất nước trong tương lai.

Thông qua sự kiện này, Ban Quản lý Khu CNC và Trung tâm Đào tạo Khu CNC cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Electronics mong muốn thông tin về mô hình IETC sẽ được lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước; qua đó quy tụ thêm được sự tham gia hợp tác, đóng góp sâu rộng về mọi mặt từ các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, giúp thúc đẩy thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong tương lai, làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình đào tạo này trên bình diện quốc gia./.

 

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS