Lịch giảng dạy

Lịch khai giảng lớp AN TOÀN LAO ĐỘNG tháng 10

 

Bên cạnh việc thực hiện biện pháp 5k đẩy lùi COVID - 19, chúng ta vẫn không quên trang bị cho bản thân kiến thức về an toàn lao động trong tình hình mới. Trong tháng 10, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao - SHTP Training khai giảng các lớp:

  • An toàn lao động và Sức khoẻ nghề nghiệp.
  • Kiểm soát các nguồn năng lượng nguy hiểm.
  • An toàn điện cơ bản/nâng cao.
  • An toàn làm việc trên cao.
  • An toàn hoá chất.

Hình thức đào tạo: Online - Offline

Liên hệ:

Mr. Hiển - 0936 570 629

Email: hienon@sthp-training.edu.vn

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS