Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khu vực doanh nghiệp năng động, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo là yếu tố quyết định cho sự thành công của các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngược lại, đổi mới sáng tạo cũng là yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp tăng năng suất, lợi nhuận và phát triển bền vững. Quan điểm tạo động lực đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển khu vực kinh tế tư nhân nhanh và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng đã được quán triệt trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Thực hiện Công văn số 276/KCNC-QLKHCN&HTQT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030, Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường do Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố (TTĐT).

Thông qua buổi làm việc, phương pháp triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 đã được làm rõ và đi đến thống nhất các nội dung triển khai nhằm đạt được hiệu quả. Kết thúc buổi làm việc, TTĐT hy vọng có thể bố trí đội ngũ nhân sự cùng Tổ công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Khu Công nghệ cao Thành phố nói riêng và Thành phố HCM nói chung.

Ngoài ra, TTĐT cũng trao đổi với Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (VNPI) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 – (SMEDEC  2) đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Một số hình ảnh từ buổi làm việc:

TTĐT làm việc cùng Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường, Viện Năng suất Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (VNPI) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC  2)

Đoàn làm việc tham quan phòng E-Mitsubishi tại TTĐT

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện TTĐT

Đưa tin: Ông Đỗ Tân Khoa – Phòng Đào tạo TTĐT

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS