Phát động Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”

Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra thường xuyên và đáng báo động tại các khu dân cư, công trường xây dựng, trên đường phố và nơi công cộng. Đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có mật độ dân cư đông, tập trung nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp, vấn đề bảo vệ môi trường càng trở nên cấp bách.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao vận động các chủ doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao đăng ký thực hiện hoạt động: “Tuyên truyền đến từng người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị của mình trong sinh hoạt, đi lại không xả rác ra đường và kênh rạch, và đặc biệt không xả rác trên vỉa hè xung quanh ngoài khuôn viên doanh nghiệp, đơn vị” thông qua biểu mẫu đăng ký điện tử tại địa chỉ:

https://doc.google.com/forms/d/1jZJ5IiJjk-Qrun7F0_qMdD2_7UFRQDKc9A4Z_8HvP08/viewform?edit?usp=sharing

Sự đồng lòng từ các doanh nghiệp, đơn vị sẽ góp phần nhanh chóng chấm dứt tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn hệ thống thoát nước trên kênh rạch, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân và hình ảnh của thành phố.

 

Môi trường sống là điểm hẹn của tất cả mọi người, mọi doanh nghiệp; là nơi chúng ta cùng chung sống, cùng sử dụng và cùng chia sẻ. Do đó chúng ta cùng có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ, chung tay để góp phần mang lại một diện mạo thành phố xanh-sạch-đẹp và không ngập nước. Hưởng ứng cuộc vận động, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao chung tay bảo vệ môi trường - Không xả rác ra đường và kênh rạch.

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS