Khai mạc chương trình “Tập huấn đánh giá kỹ năng nghề Điều khiển tuần tự bậc 2”

Từ ngày 19-22/8/2019 tại Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao (TTĐT) đã tiến hành khai mạc chương trình “Tập huấn đánh giá kỹ năng nghề Điều khiển tuần tự bậc 2” cho các Giảng viên/Giáo viên và Chuyên gia đến từ hệ thống các Trường ĐH, CĐ, TC trong khu vực miền Nam Việt Nam.

Tham gia chương trình có sự hiện diện của:

1. Ông Nguyễn Đức Huy – Giám đốc TTĐT;

2. Ông Hoàng Thế Bân Giám đốc VJTC;

3. Ông Masahiko YASUHARA - Hiệp hội phát triển năng  lực nghề nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp hợp tác về phía Nhật Bản;

4. Ông Masafumi SEINO - Hiệp hội phát triển năng  lực nghề nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp hợp tác về phía Nhật Bản;

5. Ông Yoshio OSHITE – Đại điện JTB

Chương trình đánh giá sự phát triển của Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao trong việc xây dựng đội ngũ chuyên gia và tổ chức đánh giá năng lực Kỹ sư/ Kỹ thuật viên/ Người lao động của các Doanh nghiệp trong và ngoài Khu CNC trong thời gian tới tại TTĐT.

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS