Thông tin an toàn Số 10

Làm việc trong KHÔNG GIAN HẠN CHẾ là công việc rất nguy hiểm, công việc này có tên gọi theo Hệ thống Văn bản Quy phạm Pháp luật Việt Nam là Những Công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG.
KHÔNG GIAN HẠN CHẾ (Confined Space / Không gian kín … ) là không gian không thiết kế để con người làm việc và không gian ấy hầu như bị tách biệt với khoảng không của môi trường tự nhiên nên rất khó khăn cho đối lưu không khí với môi trường tự nhiên, KHÔNG GIAN HẠN CHẾ hoàn toàn có thể là: hầm thang máy, lò, bồn chứa, hầm hàng kín, đường ống cống, hầm chứa hệ thống lạnh.

Để đảm bảo nguyên tắc an toàn cho người lao động khi làm việc trong KHÔNG GIAN HẠN CHẾ, kính mới quý đọc giả đón xem tại: facebook.com/SHTP.Training

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS