Thông tin an toàn Số 5

GIÀN GIÁO là một loại cấu trúc tạm thời để hỗ trợ cho các công việc trên cao. Nó có thể dùng làm chỗ thi công, nơi chứa vật liệu hoặc cho bất cứ loại công việc nào trong xây dựng, kể cả việc sửa chữa, bào trì hay tháo dỡ.
Việc lắp đặt giàn giáo cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình cũng như độ an toàn cho những công nhân làm việc. Tuân thủ những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn đảm bảo an toàn khi làm việc với GIÀN GIÁO.

Để hiểu rõ hơn, kính mời quý đọc giả xem chi tiết tại: facebook.com/SHTP.Training

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS