Thông tin an toàn Số 9

Hóa chất là những đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất khi xâm nhập vào cơ thể dù với một lượng nhỏ cũng có thể gây các biến đổi sinh lý, sinh hóa, phá vỡ thế cân bằng sinh học, gây rối loạn chức năng sống bình thường dẫn tới trạng thái bệnh lý của các cơ quan, hệ thống và toàn bộ cơ thể.
Vì vậy, việc phân loại và ghi nhãn hóa chất là vô cùng quan trọng, yêu cần cần sự chính xác và tỉ mỉ.
Để biết thêm thông tin giúp phân loại và ghi nhãn hóa chất chính xác, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, kính mới quý đọc giả đón xem tại: 
facebook.com/SHTP.Training

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS