Thông tin an toàn Số 6

Làm việc tại văn phòng có thể được coi là ít nguy cơ và mức độ nguy hiểm thấp hơn nếu so với các khu vực làm việc khác. Nhưng không có nghĩa là không có và bạn bỏ qua nhiệm vụ bảo vệ an toàn và sức khỏe của mình.

Để hiểu rõ hơn, kính mời quý đọc giả xem chi tiết tại: facebook.com/SHTP.Training

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS