Thông tin an toàn Số 11

Chỉ có một số tư thế làm việc phù hợp với cấu tạo của cơ thể của con người và đó chính là giới hạn của thể chất con người.

Tất nhiên, thông qua tập luyện thì giới hạn này hoàn toàn có thể được cải tiến thêm, nhưng cũng chỉ tạo ra một giới hạn mới hơn mà thôi. Nếu có những tư thế làm việc vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể - thì hậu quả hoàn toàn có thể xảy ra là những cơn đau đớn, tổn thương lâu dài tới xương - gân - cơ bắp.

Để hiểu rõ các tư thế làm việc phù hợp, kính mời quý đọc giả xem chi tiết tại: facebook.com/SHTP.Training

 

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS