Thông tin an toàn Số 8

Ngày nay, yếu tố an toàn trong thi công luôn đặt lên hàng đầu, và có những quy tắc chuẩn riêng trong mỗi hạng mục thi công. Xe nâng người hiện nay cũng vậy, cũng đòi hỏi người dùng nắm được quy tắc và vận dụng kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc.
Để biết thêm những nguyên tắc giúp bảo đảm ATVSLĐ cho những người làm việc với Xe nâng người và những người đang hiện diện trong khu vực bị ảnh hưởng bởi Xe nâng người, kính mời quý độc giả xem chi tiết tại: 
facebook.com/SHTP.Training

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS