Thông tin an toàn Số 3

Lái xe khi buồn ngủ là một vấn đề nghiêm trọng. Tai nạn giao thông do ngủ gật nhiều khả năng là nguyên nhân chính và có thể gây chết người. Khoảng 20% số vụ tai nạn giao thông chết người là lái xe khi buồn ngủ.
Đứng hàng thứ 2 trong 10 nguyên nhân phổ biến dẫn tới TAI NẠN GIAO THÔNG là lái xe trong khi buồn ngủ.

Để hiểu rõ hơn tác hại của việc thiếu ngủ, kính mời quý đọc giả xem chi tiết tại: facebook.com/SHTP.Training

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS